Lesió 2001

Temporada 2001. Imatge de la cama de Robert a causa d'un esquinç del turnell de la cama dreta.

 

Galeria